Năng lượng tái tạo với 5 xu hướng đáng chú ý trong năm tới

Năm 2021, ngành năng lượng tái tạo vẫn có khả năng phục hồi đáng kể. Cải tiến công nghệ nhanh chóng và giảm chi phí của các nguồn năng lượng tái tạo. Cùng với khả năng cạnh tranh tăng lên của việc lưu trữ pin. Đã làm cho năng lượng tái tạo trở thành một trong những nguồn năng lượng cạnh tranh nhất trong nhiều lĩnh vực. Mặc dù phải chịu những ràng buộc về chuỗi cung ứng, chi phí vận chuyển tăng. Và giá cả tăng đối với các mặt hàng chủ chốt, công suất lắp đặt vẫn ở mức cao. Công suất bổ sung năng lượng gió và năng lượng mặt trời là 4,035 GW. Tính trong 6 tháng đầu năm 2021.

Nhiều tỉnh, thành phố và các công ty tiện ích đặt ra các mục tiêu năng lượng sạch đầy tham vọng. Tăng tiêu chuẩn danh mục tái tạo và lưu trữ năng lượng.

Tăng trưởng năng lượng tái tạo sẵn sàng tăng tốc vào năm 2022. Do mối quan tâm về biến đổi khí hậu và hỗ trợ các cân nhắc về môi trường. Tính bền vững và quản trị (ESG) ngày càng tăng và nhu cầu về các nguồn năng lượng sạch hơn. Từ hầu hết các phân khúc thị trường tăng nhanh. Đồng thời, tầm nhìn của các lãnh đạo các quốc gia nhằm khử cacbon hoàn toàn cho nền kinh tế toàn cầu. Đang giúp thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực tái tạo có khả năng sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Đặc biệt nếu các chính sách năng lượng tái tạo được ban hành.

Theo phân tích, 5 xu hướng sau đâu sẽ dự kiến đi đầu vào năm 2022. Mở ra con đường mời trong câu chuyện tận dụng tối đa lợi ích của năng lượng tái tạo.

1. Công nghệ mới

Ngày càng quan tâm phát triển các công nghệ năng lượng sạch thế hệ mới.

điện sạch

Các bên liên quan trong ngành năng lượng tái tạo đang xem xét đầu tư vào phát triển công nghệ mới. Điều này giúp tăng khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi năng gió và mặt trời vào lưới điện.

Đối với một ngành chủ yếu tập trung vào năng lượng mặt trời và gió. Đầu tư tư nhân và các dự án thí điểm kết hợp với nghiên cứu. Có thể giúp thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ mới nổi như hydro xanh, pin tiên tiến và các hệ thống lưu trữ khác. Những công nghệ này có thể cung cấp điện không carbon và lưu trữ điện lâu dài hơn. Giảm thiểu tắc ngẽn lưới điện quốc gia, cắt giảm khả năng tái tạo. Nâng cao độ tin cậy cho khách hàng. Tạo điều kiện tích hợp năng lượng mặt trời và gió vào lưới điện. Nhằm đạt được các mục tiêu về năng lượng sạch 100%.

Một động lực chính thúc đẩy sự gia tăng của hydro xanh là chi phí các loại năng lượng tái tạo ngày càng giảm . Một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất. Vào năm 2022, khi sản lượng điện từ các nguồn năng lượng sạch trên lưới điện tăng lên. Dự kiến phát triển hydro xanh cũng sẽ phát triển. Do tiềm năng của nó là lưu trữ lâu dài và nhiên liệu có sẵn theo  yêu cầu để tạo ra năng lượng. Các quốc gia và các công ty năng lượng cũng đang hướng ứng cơ hội này và tăng cường sản xuất hydro tái tạo. Mối quan tâm cũng cao đối với một loạt các công nghệ lưu trữ pin. Và cơ khí đang phát triển cung cấp các tùy chọn lưu trữ năng lượng trong thời gian dài và hỗ trợ lưới điện.

2. Các mô hình kinh doanh mới.

Cấu hình mới mô hình kinh doanh năng lượng mặt trời.
Sau khi giảm 85% chi phí trong 10 năm qua. Các hệ thống quang điện mặt trời (PV) là một trong những nguồn năng lượng có chi phí cạnh tranh nhất trên thị trường. Khi tăng cường sức mạnh cạnh tranh. Ngành năng lượng mặt trời có thể sẽ thúc đẩy phát triển các hệ thống và mô hình kinh doanh mới. Và năm 2022 cũng có thể chứng kiến ​​ngành công nghiệp phát triển các công trình tích hợp năng lượng mặt trời cộng thêm, phát triển các mô-đun PV năng lượng mặt trời nổi. Và mở rộng các dự án năng lượng mặt trời cộng đồng sang các thị trường mới.

Việc ghép nối bộ lưu trữ với năng lượng mặt trời mang lại sự tối ưu chi phí, hiệu quả hoạt động. Và cơ hội giảm chi phí vốn lưu trữ với khoản đầu tư năng lượng mặt trời.

cánh đồng năng lượng

3. Phát triển cơ sở hạ tầng.

Cơ sở hạ tầng truyền tải đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt là đối với điện gió ngoài khơi.
Phát triển hệ thống truyền tải, là chìa khóa để kết nối công suất năng lượng tái tạo mới. Thường được đặt từ xa với các trung tâm tiêu thụ điện. Dự kiến ​​sẽ là một phần quan trọng của ngành năng lượng tái tạo vào năm 2022. Hỗ trợ chính sách và quy định, đầu tư và đổi mới có thể sẽ giúp mở rộng tiến độ. Điều này thường bị cản trở bằng cách chọn và cho phép sự chậm trễ.

Các dự án truyền tải điện, đặc biệt là liên vùng. Cho đến nay vẫn là một thách thức lớn đối với tăng trưởng tái tạo. Vì chúng gặp khó khăn trong việc đạt được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước. Từ mọi tỉnh thành phố mà chúng đi qua, cũng như sự từ chối hợp tác của các chủ đất. Và sự phản đối của các cơ quan về môi trường.

4. Hệ sinh thái chuỗi cung ứng.

Các chiến lược chuỗi cung ứng tiếp tục phát triển.
Vai trò của năng lượng tái tạo khiến cho ngành này có khả năng sẽ tiếp tục phát triển chuỗi cung ứng. Do lợi nhuận đã giảm gần đây trong bối cảnh áp lực chi phí liên quan đến hậu cần và những trì trệ do dịch Covid 19. Năm 2021, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời vẫn chịu áp lực. Và giá cả tăng so với năm trước lần đầu tiên sau bảy năm. Do thiếu hụt nguồn cung linh kiện, nguyên liệu thô và nhân công cũng như chi phí vận chuyển tăng.

Vào năm 2022, các nhà phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam có thể sẽ tiếp tục tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế, bao gồm các nhà sản xuất trong nước, nếu có, đánh giá lại nhu cầu cung ứng và phát triển các sản phẩm thay thế để giúp giảm bớt những áp lực này.

Trong năm tới, nhiều nhà phát triển và lắp đặt năng lượng mặt trời có thể cũng sẽ tăng cường hoạt động giám sát. Vì họ cố gắng tuân thủ Giao thức. Xác định nguồn gốc chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời. Một tập hợp các hướng dẫn nhằm truy tìm nguồn gốc của vật liệu năng lượng mặt trời. Đặc biệt là để chứng minh hoạt động mua sắm của họ không có các hành vi lao động phi nhân đạo. Như trong vụ cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương – Trung Quốc. Trong lĩnh vực gió, Việt Nam đã tăng cường đầu tư sản xuất linh kiện tuabin trong nước. Nhưng ngành công nghiệp này vẫn phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài đối với nhiều linh kiện khác.

5. Phát triển bền vững.

Nền kinh tế tuần hoàn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững trong ngành năng lượng tái tạo.

phát triển bền vững năng lượng sạch
Vào năm 2022, các chiến lược quản lý giai đoạn cuối (EoL) đối với các sản phẩm. Và vật liệu của ngành năng lượng tái tạo có khả năng thu hút sự chú ý. Khi các công trình lắp đặt sớm sắp hết thời hạn sử dụng. Điều này có thể giúp giảm lãng phí, tăng cường bảo mật tài nguyên. Và cung cấp thêm giá trị tài chính cũng như các thông tin xác thực về tính bền vững. Do việc lắp đặt năng lượng mặt trời, gió và pin dự kiến ​​sẽ tăng lên mức cao mới. Việc phát sinh chất thải trong ngành năng lượng tái tạo cũng sẽ tăng cao và đòi hỏi các giải pháp cấp bách. Đến năm 2030, các mô-đun PV ngừng hoạt động có thể tổng cộng 1 triệu tấn chất thải.

Các bên liên quan, cơ quan quản lý và hoạch định chính sách trong ngành đã bắt đầu nghiên cứu các giải pháp. Nhằm kéo dài tuổi thọ và tăng hiệu suất. Thu hồi và tái sử dụng các sản phẩm và vật liệu. Trường hợp xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cho pin. Liên quan đến sự hợp tác sâu hơn giữa các ngành công nghiệp và giữa các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, với nhu cầu pin trong một loạt các hệ thống. Thị trường thứ cấp cho xe điện LiBs tái sử dụng. Bao gồm các ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng hàng loạt. Tuy nhiên, các quy định về tái sử dụng và tái chế pin đang trong giai đoạn đầu. Và cần có các chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

Tìm hiểu thêm tại đây!

5/5 - (150 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *