Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Huỳnh Đình Trọng

Ông.Huỳnh Đình Trọng

Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông Huỳnh Đình Trọng có hơn 20 năm kinh nghiệm là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất,.. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Global Group

Tổng giám đốc Trương Công Vũ

Ông.Trương Công Vũ

Tổng Giám Đốc

Ông Trương Công Vũ có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng – nhất là năng lượng mặt trời.. Ông là một trong những người sáng lập, gắn bó với Global Energy ngay từ khi thành lập

Ông.

Giám đốc Kinh doanh

Tầm nhìn

Một hành tinh xanh là một hành tinh sạch & hạnh phúc.

Sứ mệnh

Mang năng lượng xanh đến từng gia đình Việt Nam

Triết lý thương hiệu:

TIN TƯỞNG tạo nên các GIÁ TRỊ

Trên những kinh nghiệm tích lũy, Nghiên cứu & phát triển ứng dụng năng lượng sạch, chúng tôi tạo ra giá trị bền vững trong hệ sinh thái năng lượng tái tạo. Xây dựng & củng cố niềm tin của khách hàng để từng bước chạm tới giấc mơ xa: Năng lượng sạch phủ xanh Trái Đất.

Quy mô công ty

5/5 - (2 bình chọn)