Cliplock có chân L

(SL: 2380 cái)

34,920đ
27,936đ
-20%

Cliplock đơn lẻ

(SL: 1377 cái)

13,711đ
12.340đ
-10%

Ty ren M8x3m xi kẽm

(SL: 154 cây)

22,222đ
20,000đ
-10%

Cáp đồng trần 25

(SL: 40 mét)

50,676đ
27,838đ
-50%

TB giám sát Sungrow V312

(SL: 1 cái)

1,857,143đ
1,300,000đ
-30%

Inverter Sungrow 40 KW

(SL: 1 cái)

77,142,857đ
54,000,000đ
-30%

Cáp Leader đỏ 4.0 mm

(SL: 22,990 mét)

12,800đ
10,624đ
-17%

Cáp Leader đen 4.0 mm

(SL: 22,990 mét)

12,800đ
10,624đ
-17%

Cáp Leader đỏ 6.0 mm

(SL: 88,000 mét)

18,546đ
14,837đ
-20%

Cáp Leader đen 6.0 mm

(SL: 90,000 mét)

18,546đ
14,837đ
-20%

Kẹp biên 35mm Vimetco

(SL: 2,300 cái)

8,235đ
7,000đ
-15%

Kẹp biên Antai Solar

(SL: 4,122 cái)

11,765đ
10,000đ
-15%

Lá tiếp địa

(SL: 15,575 cái)

3,215đ
2,733đ
-15%

Kẹp giữa tấm pin Antai

(SL: 15,575 cái)

11,111đ
10,000đ
-10%

Rail Nhôm Antai 5 mét

(SL: 1,096 thanh)

300,000đ
270,000đ
-10%

Tấm pin LonGi 445W

(SL: 4 tấm)

2,778,000đ
2,500,000đ
-10%

Tấm pin Jinko 465W

(SL: 451 tấm)

2,973,696đ
2,676,326đ
-10%

Tấm pin Jinko 470W

(SL: 293 tấm)

3,270,000đ
2,943,000đ
-10%

5/5 - (2 bình chọn)