Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời Sokoyo Teco 20W

4.219.010 

Chip LED Philips Lumileds 3030 (Hà Lan)

Hiu sut cao 170lm/W

Tui th LED > 50.000 gi (khong 12 năm)

Công sut tiêu th đin 20W
Hi
u sut Chip LED 170 LM/W
T
m Pin: Mono panel 50W/18V
Lithium battery: 259 WH
B
sn phm: Đèn tích hp battery và tm pin